Follow Us

Copyright 2019 Ewa Warlewska

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych alkohol spożywa ponad 80% dorosłych Polaków. Ponad 11% Polaków pije alkohol w sposób powodujący szkody zdrowotne i społeczne. Liczbę osób uzależnionych od alkoholu szacuje się na ok. 800 tys. (2% populacji polskiej). Z kolei grupa ludzi pijących szkodliwie, a więc potencjalnie narażonych na rozwój uzależnienia, liczy około 2–2,5 mln. osób, tj. ok. 5–7% populacji.

Uzależnienie jest zatem istotnym problemem społecznym i dlatego ważne jest przekazywanie wiedzy na jego temat.

Objawy uzależnienia od alkoholu

W Polsce stosuje się kryteria diagnostyczne zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Z uzależnieniem od alkoholu mamy do czynienia jeżeli trzy lub więcej z poniższych objawów wystąpią łącznie w okresie minimum miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia (tzw. głód alkoholu) – np. zauważalne w sytuacjach przeżywania nieprzyjemnych emocji (potrzeba „znieczulenia się”)

2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).

3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, wzrost ciśnienia, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie, padaczka alkoholowa, itd.) bądź używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych (tzw. klinowanie)

4. Zmieniona tolerancja (najczęściej zwiększona) alkoholu – potrzeba spożywania zwiększonych dawek (lub mocniejszego alkoholu) dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.

5. Zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności, zainteresowań, np. spędzanie czasu wolnego głównie pijąc alkohol.

6. Uporczywe picie mimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw używania alkoholu, np. spożywanie pomimo problemów zdrowotnych.

Specyfika uzależnienia polega również na tym, że osoba nim dotknięta często przez długi okres nie zdaje sobie sprawy z objawów, zaprzecza występowaniu problemu pomimo otrzymywania informacji z otoczenia, że powinna przestać pić.

Jeżeli niepokoi Cię sposób, w jaki używasz alkoholu, odczuwasz negatywne skutki picia, odnajdujesz siebie w liście objawów – nie wahaj się i zasięgnij porady specjalsty.

Źródła:

ICD-10, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X,1996, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Kraków.

Iwanicka, K. A. i Olajossy, M. (2015). Koncepcje tzw. głodu alkoholu. Psychiatr. Pol, 49(2), 295-304.

Woronowicz, B. (2017). Kliniczne i społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu. Wyzwania, 4, 165-188.

Zdjęcie: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/osoby

POROZMAWIAJMY O ROZWODZIE, CZYLI DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW.

rozwód a dziecko

Doświadczenie rozwodu ma wpływ na dzieci, zarówno jeśli chodzi o skutki krótko, jak i długoterminowe. Te pierwsze to reakcja na silny stres i bezpośrednio przeżywaną stratę. Dzieci demonstrują je różnie, w zależności od wieku i poziomu rozwoju emocjonalnego. I, oczywiście, rodzaju wsparcia, które otrzymały od dorosłych. Część dzieci nie została przez rodziców przygotowane na ich rozstanie. Nie rozumieją rozwodu, zwłaszcza, gdy w domu nie było jawnych sygnałów, że dzieje się źle. Rodzice nie powiedzieli im o podjętej decyzji, nie przeprowadzili rozmowy o tym, co teraz nastąpi. Tym, którzy byli świadkami wyprowadzki rodzica z domu scena ta zapada w pamięć na całe życie i stanowi dotkliwe wspomnienie.

Jednak na podstawie pierwszych reakcji nie można przewidzieć właściwych skutków rozwodu, które mogą się pojawić dopiero we wczesnym życiu dorosłym. Wiele dzieci, które początkowo bardzo gwałtownie zareagowały na rozwód potrafi poradzić sobie z tym doświadczeniem kilka lat później. Z kolei u części dzieci, które sprawiały wrażenie dobrze radzących sobie z tą sytuacją objawy stresu wydobywają się na jaw z dużą siłą dopiero po jakimś czasie.

Odroczone skutki rozwodu objawiają się przede wszystkim w sferze bliskich związków. Duża część dorosłych z rozbitych rodzin ma trudność w zbudowaniu własnych relacji. Nie wierzą w miłość: pokazują brak zaufania do ich trwałości, do potencjalnego partnera i do siebie w roli mężczyzny czy kobiety.

Na szczęście wiele dzieci może z powodzeniem uporać się z problemem rozwodu rodziców, gdy otrzyma odpowiednie wsparcie. Sprzyja temu uważna obecność osób spoza najbliższej rodziny – babć, cioć, nauczycieli – których taktowna troska stanowi przeciwwagę dla chaosu wokół. Czasem wskazana jest pomoc specjalisty, który pomoże dziecku poradzić sobie  z trudnymi emocjami.  Dzieci lepiej radzą sobie, gdy mają dobre kontakty z rówieśnikami oraz gdy rozwijają własne zainteresowania. Jednak przede wszystkim wsparciem dla dziecka jest kompetentna postawa wychowawcza rodziców. Jeżeli potrafią oni uniknąć eskalacji konfliktów i szanować się nawzajem, jeżeli potrafią wyjść poza kryzys osobisty by dogadać się w sprawach rodzicielstwa oraz jeśli są otwarci na potrzeby dzieci nie rezygnując ze stawiania im granic – to tworzą dobry grunt pod to, by koszty związane z rozwodem były da dziecka jak najmniejsze.

Co w takim razie mogą zrobić współpracujący ze sobą rodzice? Po pierwsze odpowiednio przygotować dziecko do sytuacji samego rozstania, a następnie pomóc dziecku odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości rodzinnej. Poniżej znajdują się wskazówki, jak można to zrobić.

Jak rozmawiać z dzieckiem o rozstaniu?

– Przygotujcie dziecko do nowej sytuacji – przeprowadźcie rozmowę jeszcze przed wyprowadzeniem się rodzica z domu.

– Rozmawiajcie z dzieckiem o rozstaniu dopiero wtedy, gdy sami podjęliście już decyzję w tej sprawie (a nie jedynie rozważacie taką możliwość!).

– O ile to możliwe, rozmawiajcie z dzieckiem we dwoje – dostanie spójną informację o tym, co się dzieje.

– Powiedzcie dziecku o swojej decyzji wprost: „postanowiliśmy, że nie będziemy mieszkać razem”, „zdecydowaliśmy się rozstać”.

– Uzasadnijcie ją, bez wchodzenia w szczegóły, stosownie do wieku dziecka np. „jak wiesz, ostatnio dużo się kłóciliśmy, nie jest nam dobrze ze sobą, czujemy się nieszczęśliwi ze sobą, nie umiemy się już ze sobą porozumieć”.

– Nie ukrywajcie uczuć, ale też nie obciążajcie dzieci swoimi emocjami; pokażcie, że ta decyzja jest trudna lecz przemyślana.

– Przekażcie dziecku niezbędne, konkretne informacje o tym, co się teraz będzie działo, co się zmieni, a co nie – np. „za dwa dni pojedziemy na tydzień na wakacje, a w tym czasie tata przeprowadzi się do nowego mieszkania. Będziesz mógł go odwiedzać i czasami nocować. Tata będzie czasem przychodził do ciebie, będzie jak zwykle zawoził cię na treningi, ale nie będzie tu nocował”.

– Powiedzcie dziecku wyraźnie, że to wy się rozstajecie, ale dla niego zawsze będziecie rodzicami – to się nigdy nie zmieni. Będziecie też współpracować ze sobą w sprawach dotyczących jego osoby i życia.

– Zapewnijcie dziecko o waszej miłości.

– Zapewnijcie, że wasze rozstanie nie jest jego winą ani skutkiem jego zachowania (gdy przypuszczacie, że dziecko może się obwiniać).

– Dołóżcie starań, aby dziecko nie było obecne w trakcie wyprowadzki rodzica.

A po rozstaniu:

– Gdy tylko to będzie możliwe, zaproście dziecko do nowego mieszkania.

– Nie róbcie dziecku złudnych nadziei na ponowne zejście.

– Rozmawiajcie z dzieckiem o tym, co czuje (taktownie, uważnie, bez presji).

– Zaakceptujcie różne emocje dziecka – smutek, złość – przy czym nie rezygnujcie ze stawiania jasnych granic pewnym zachowaniom.

– Nigdy celowo nie utrudniajcie dziecku kontaktu z drugim rodzicem, którego dziecko potrzebuje tak samo, jak Was.

– Nie rywalizujcie z drugim rodzicem (i jego rodziną) o miłość dziecka. To dobrze, że dziecko może kochać i być kochane przez wiele bliskich mu osób.

– Starajcie się jak najmniej walczyć z byłym partnerem. Unikajcie negatywnych sądów na temat partnera oraz bezpośrednich kłótni przy dziecku.

– Nie wprowadzajcie nowych partnerów zbyt szybko w życie dziecka.

– Nigdy nie manipulujcie dzieckiem!

– Wzmacniajcie poczucie wartości dziecka.

– Nie psujcie radości dziecka ze spotkania z drugim rodzicem. Dziecko potrzebuje obojga rodziców!

Autorka:

Edyta Mynarska- psycholog dziecięcy, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

 

Źródło:

Ilg F.L., Ames L.B., Baker S. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańsk, GWP

www.rozwodpoczekaj.org.pl

 

Zdjęcie przedstawia karty pracy „Porozmawiajmy o… rozwodzie” wyd. Heim  

ZABURZENIE OSOBOWOŚCI TYPU BORDERLINE

borderline

Czym jest zaburzenie osobowości typu Borderline?

Osoby cierpiące na zaburzenie osobowości typu borderline (z pogranicza, ang. borderline personality disorder) charakteryzują się najczęściej zaburzonym obrazem samego siebie, impulsywnymi zachowaniami, trudnościami w relacjach interpersonalnych. Zmagają się z licznymi wybuchami gniewu w ciągu dnia, często przeżywają kryzysy. Kolejną cechą tego zaburzenia jest ogromny strach przed porzuceniem. Biorąc pod uwagę opisane cechy, można łatwo sobie wyobrazić, że utrzymanie więzi z drugim człowiekiem, jest dla takiej osoby sporym wyzwaniem. Jak widać, liczba objawów jest bardzo złożona i może prowadzić do utrudnień w wielu obszarach życia.

W DSM-V znajdziemy szczegółowy opis objawów do których zaliczamy:

 • Wyobrażanie odrzucenia przez innych i podejmowanie desperackich prób w celu uniknięcia takich sytuacji.
 • Związki międzyludzkie charakteryzujące się niestabilnością oraz skrajnymi wahaniami polegającymi albo na nadmiernej idealizacji, albo pozbawieniem jakiejkolwiek wartości.
 • Niestabilny obraz samego siebie.
 • Impulsywność, która może prowadzić do nadmiernego objadania, przygodnego seksu czy szybkiej jazdy samochodem. Musi ona występować przynajmniej w dwóch obszarach (nie zaliczamy tutaj zachowań samobójczych czy mających na celu samookaleczenie, ponieważ stanowią one kolejny punkt).
 • Nawracające zachowania, mające na celu samookaleczenie czy nawet próbę samobójczą.
 • Częste i szybkie zmiany nastrojów, niestabilność emocjonalna zależna często od warunków.
 • Poczucie ,,pustki” i chroniczna nuda.
 • Niedostosowanie zachowania, brak kontroli nad negatywnymi emocjami (np. wdawanie się w bójki, częste napady złości).
 • W wyniku stresu chory może przejawiać wyobrażenia paranoidalne lub bardzo silne obawy dysocjacyjne.

Zaburzenie osobowości typu borderline szacunkowo występuje u około 1,1%-2,5% w populacji ogólnej. Bardzo często współwystępują z innymi zaburzeniami takimi jak np. depresja, zaburzenia odżywiania, fobia społeczna.

Co jest przyczyną?

W przypadku zaburzeń osobowości trudno jest wskazać konkretne, pojedyńcze przyczyny powstawania. U każdej osoby z osobowością borderline objawy oraz ich etiologia mogą być całkowicie odmienne. Badania sugerują jednak istotny wpływ czynników genetycznych oraz biologicznych. Niekiedy obeserwowane są nieprawidłowości w budowie mózgu takie jak np. mniejszy hipokamp i ciało migdałowate, co może się wiązać z agresją i impulsywnością.

Nierzadko osoby dotknięte tym zaburzeniem mają w swej historii życia doświadczenie przemocy seksualnej, fizycznej oraz/i psychicznej w dzieciństwie. Bardzo często mówią także o odrzuceniu emocjonalnym oraz unieważnianiu jako wiodącym wspomnieniu z okresu dorastania.

Jak wygląda proces leczenia?

Proces leczenia jest długotrwały i często wymaga współpracy psychiatry oraz psychoterapeuty. Najczęściej stosuje się farmakoterapię połączoną z psychoterapią. Należy jednak pamiętać, że nie istnieje jeden lek zwalczający zaburzenia osobowości typu borderline. Farmakoterapia ma zazwyczaj na celu złagodzenie poszczególnych objawów. Do najczęściej zalecanych form psychoterapii zalicza się psychoterapię dialektyczno-behawioralną, psychodynamiczną oraz poznawczo-behawioralną. Terapia może przynieść pozytywny wpływ na funkcjonowanie, poprawę samopoczucia oraz umiejętności radzenia sobie z kryzysami, a także polepszenie jakości nawiązywanych relacji z bliskimi.

Wsparcie rodziny

Nie trudno sobie wyobrazić jak ogromnym wyzwaniem dla całej rodziny oraz osób bliskich jest utrzymywanie więzi z osobą o osobowości typu borderline. Wybuchy gniewu, czy ogólna niestabilność emocjonalna, prowadzą bardzo często do wypowiadania przykrych słów, które mogą ranić najbliższych. Również podejmowanie prób samobójczych czy samookaleczeń stawia przed rodziną ogromne wyzwanie i powoduję, że niejednokrotnie żyje ona w stresie. Aby zrozumieć sposób postrzeganie świata osoby dotkniętej tym zaburzeniem, należy spróbować popatrzeć na świat jego oczami. Tylko w ten sposób możemy zobaczyć, z czym ta osoba, tak naprawdę się mierzy. Dlatego często rodzina osoby z osobowością typu borderline jest zachęcana do aktywnego udziału w procesie terapii, poprzez zwiększanie własnej wiedzy na temat zaburzenia oraz ćwiczenia konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami bliskiego i wspierania go.

 

Jeżeli czujesz, że Ty lub Twój bliski może cierpieć na wyżej opisane zaburzenie, zapraszamy do naszego centrum w Bielsku-Białej. Prowadzimy również terapię online.

 

Źródła                                    

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kryteria diagnostyczne z DSM-5, Wydanie 2013

Butcher J.N, Hooley J.M, Mineka S., Psychologia Zaburzeń DSM-V, GWP, 2017

Zdjęcie: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo”>Tło zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>

ZABURZENIE OBSESYJNO-KOMPULSYJNE

zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Kiedy możemy mówić o takim zaburzeniu? Czym jest obsesja a czym kompulsja? Jak sobie pomóc, kiedy nasze natrętne myśli i zachowania stają się uciążliwe?

OCD (obsessive-compulsive disorder) jest to zaburzenie psychiczne, które odznacza się występowaniem natrętnych myśli (obsesji) lub/i kompulsji (powtarzających się zachowań np. ciągłe mycie rąk). Powodują one u człowieka poczucie dyskomfortu, cierpienia i występują przez większość dni przez okres co najmniej 2 tygodni.

Obsesje to uporczywe myśli, wyobrażenia lub impulsy, które są uważane za niewłaściwe. Przykładowo osoba bardzo religijna może mieć bluźniercze myśli. Do najczęściej występujących obsesji zaliczamy:

 • myśli dotyczące skażenia (np. w wyniku zadrapania, dotknięcia klamki pełnej zarazków);
 • wątpliwości (np. czy wyłączyliśmy żelazko, światło w pokoju);
 • agresywne lub przerażające impulsy (np. nagła chęć krzyknięcia w kościele);
 • wyobrażenia o treści erotycznej (np. wyobrażenia o treści pornograficznej).

Kompulsje, to powtarzające się zachowania, które nie są w żaden sposób użyteczne. Pacjent najczęściej postrzega swoje postępowanie jako sposób na np. zapobieżenie katastrofie, rzadkiej chorobie itp. Stereotypowe zachowania są więc sposobem na zneutralizowanie strachu. Przykładem może być sytuacja, kiedy pacjent wielokrotnie myje ręce w ciągu dnia, chociaż nie musi, ponieważ boi się zarażenia egzotyczną chorobą.

Zarówno natrętne myśli jak i zachowania muszą spełniać poniższe kryteria, żebyśmy mogli mówić o zaburzeniu:

– myśli lub impulsy muszą być postrzegane jako własne;

– próby przeciwstawienia się im są nieskuteczne;

– myśl o wykonaniu przymusu nie powoduje przyjemności (nie dotyczy to uczucia ulgi z powodu spadku lęku czy napięcia)

– myśli, wyobrażenia czy impulsy muszą się powtarzać w bolesny, dokuczliwy sposób, powodując tym samym cierpienie pacjenta i problemy w normalnym funkcjonowaniu.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne dotyczą około 2% populacji. Jedną z najskuteczniejszych form terapii jest poznawczo-behawioralna. Zakłada ona modyfikacje dysfunkcjonalnych ocen i przekonań dotyczących obsesji. Celem leczenia jest zaakceptowanie przez pacjenta natrętnych myśli jako nieistotnych oraz przyjęcie postawy zdystansowanej względem nich. Ponadto terapia uczy sposobów radzenia sobie z napięciem jakie towarzyszy lękowi oraz potrzebie wykonania czynności kompulsywnej.

Jeśli czujesz, że ten problem mógł dotknąć także ciebie, skontaktuj się z nami! Prowadzimy również terapie online.

Źródło:

ICD-10, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X,1996, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Kraków.

Wells, Terapia poznawcza zaburzeń lękowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, Kraków

Foto: Ręka zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

CZY STRES ZAWSZE NAM SZKODZI?

STRES W PRACY

Stres. Czy naprawdę jest aż tak szkodliwy dla naszego organizmu?

Pojawiające się wymagania (np. ciężka choroba, zmiana pracy), którym musimy stawić czoło, niejednokrotnie przewyższają nasze możliwości. To niezrównoważenie prowadzi do pojawienia się stresu. Jego uczucie jest nam wszystkim bardzo dobrze znane. Charakteryzuje się odczuwaniem silnych emocji negatywnych takich jak np. strach, złość czy lęk.

Żeby móc nieco lepiej zrozumieć jego istotę, należy wspomnieć o homeostazie. Jest to stan, w którym nasz organizm zachowuje zdrową równowagę. Aby mógł to zrobić, potrzebne są mu dwa układy wchodzące w skład naszego układu nerwowego. Pierwszy z nich to układ współczulny (sympatyczny). Odpowiada on za aktywizacje. Ma on za zadanie przygotować nas do szybkiej reakcji, sprawności itp. Sprawia on, że spinają nam się mięśnie, przyśpiesza oddech, zatrzymują się procesy trawienne, szybciej zaczyna bić nam serce i rozszerzają się źrenice.

Gdy zagrożenie znika, kontrolę przejmuje drugi układ- przywspółczulny (parasympatyczny). Jego rola jest całkowicie odwrócona. Odpowiada on
za zwężenie źrenic obniżenie ciśnienia tętniczego czy poprawę trawienia. Najbardziej aktywny jest on więc w chwilach relaksu.

Wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy antylopą, która dostrzegła w zaroślach czyhającego na nią lwa. Dzięki układowi współczulnemu stanie się ona szybsza, polepszy się jej pole widzenia a procesy trawienne, które w tej chwili są jej niepotrzebne na chwilę ustaną, by oszczędzona energia mogła być spożytkowana gdzie indziej. Gdy uda się jej uciec, układ współczulny ustąpi miejsca przywspółczulnemu, który przywróci spokój całemu organizmowi. Jak widzimy, natura wyposażyła nas w niesamowite mechanizmy pomagające nam przeżyć. Hans Seyle, który wprowadził pojęcie stresu, mówił nawet, że ,,bez stresu nie byłoby życia”.

No dobrze, ale co jeśli zagrożenie znajduje się tylko w naszej głowie? Myślimy o tym, że nie uda nam się spłacić kredytu albo że utracimy pracę.
Wtedy ponownie włączamy układ współczulny, który jednak w takiej chwili nie daje nam pozytywnego rozwiązania.

Co ciekawe bardzo istotne jest tutaj nasze przekonanie dotyczące szkodliwości stresu. Badanie przeprowadzone na Harvardzie dowodzi, że ludzie, którzy postrzegają reakcje organizmu na stres (szybsze bicie serca itp.) jako coś pozytywnego, co pozwala im na lepsze pokonanie trudności, nie mają zwężonego światła tętnic. Właśnie ten czynnik jest bardzo istotny w wystąpieniu choroby wieńcowej. Natomiast badani, którzy byli przekonani o szkodliwym wpływie stresu na zdrowie, nieświadomie powodowali ich zwężenie. To badanie sugeruje, że stres jest tylko wtedy szkodliwy, jeżeli w to wierzymy! Jak zachęca nas Kelly McGonigal, powinniśmy spróbować postrzegać stres jako coś pozytywnego, co ma nam pomóc w trudnej sytuacji.

Bardzo ważnym elementem jest tutaj również wydzielanie oksytocyny, która między innymi jest odpowiedzialna za utrzymywanie relacji społecznych. Wydziela się i motywuje ona nas do szukania wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Sprawia, że szukamy pomocy, schronienia u osób nam bliskich. Dodatkowo ma ona za zadanie utrzymywać tętnice rozluźnione i chronić układ naczyniowy, będąc środkiem przeciwzapalnym. Widzimy zatem, że nasz organizm został wyposażony we wszystkie potrzebne nam elementy do pokonania zagrożenia.

Jednak bardzo często ludzie nadmiernie się stresują. Nie potrafią odróżnić sytuacji kryzysowych od codziennych przeciwności, które są łatwe
do pokonania. Strach bardzo często ich paraliżuje Jeżeli czujesz, że ten problem mógł dotknąć także ciebie, to serdecznie zapraszamy do nas. Prowadzimy również terapię online.

Autor: 

Daria Kos – studentka V roku psychologii, praktykantka CPB „Punkt Widzenia”

Literatura:

McGonigal K. The upside of stress. London: Vermilion, 2015.

Sapolsky, R. M. (2011). Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

Strelau J. Doliński D. Psychologia akademicka- podręcznik, tom 2, Gdańsk 2010

Foto: zdjęcie utworzone przez creativeart – pl.freepik.com

ZABURZENIA DEPRESYJNE U DZIECI I MŁODZIEŻY

DEPRESJA DZIECI

Szacuje się, że co piąty nastolatek ma objawy depresyjne. Co je może wywołać? Gdzie przebiega granica między młodzieńczym buntem a depresją i zagrożeniem życia? Jak rozpoznać objawy depresyjne u swojego dziecka?

Objawy depresji obserwowane u dzieci i nastolatków generalnie przypominają te występujące u dorosłych, choć jest też wiele cech  charakterystycznych dla tej pierwszej grupy wiekowej. Manifestacja objawów zależy od etapu rozwoju dziecka. Im jest ono młodsze, tym trudniej jest mu określić i opisać opiekunom swój stan emocjonalny. Kilkulatki zgłaszają zwykle niespecyficzne objawy – często sygnalizują w inny sposób, że źle się czują i nie potrafią określić, czy takie samopoczucie wynika z dolegliwości cielesnych, czy cierpienia psychicznego. W tej grupie wiekowej tym większe znaczenie ma obserwacja zachowań i funkcjonowania dziecka.

Objawami depresji u dzieci i młodzieży są:

 • smutek, przygnębienie, płaczliwość – u dzieci i nastolatków w odróżnieniu od dorosłych bardzo często dominuje drażliwość, dziecko łatwo wpada w złość lub rozpacz, może demonstrować wrogość wobec otoczenia, zachowywać się w sposób odpychający, zniechęcający do nawiązania kontaktu;
 • zobojętnienie, apatia, zmniejszenie, a nawet utrata zdolności do przeżywania radości – dziecko przestaje cieszyć się z rzeczy lub wydarzeń, które wcześniej sprawiały mu radość;
 • poczucie znudzenia, zniechęcenia – ograniczenie lub zaprzestanie aktywności, które wcześniej były dla dziecka ważne lub przyjemne (np. zabawa, hobby, spotkania z rówieśnikami), a także niechęć do podejmowania codziennych obowiązków lub zupełne ich zaniechanie. Dziecko może np. odmówić porannego wstawania, chodzenia do szkoły, wychodzenia z domu, a w skrajnych przypadkach – ze swojego pokoju, zaniedbywać higienę osobistą, naukę;
 • wycofanie się z życia towarzyskiego, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami;
 • reakcja na uwagi, krytykę – dziecko reaguje rozpaczą lub dużą złością nawet gdy zwróci mu się uwagę w bardzo delikatny sposób i dotyczy ona błahej sprawy;
 • depresyjne myślenie („wszystko jest bez sensu”, „i tak nic mi się nie uda”), niska samoocena („jestem beznadziejny/a, gorszy/a, nieatrakcyjny/a, głupi/a”); nieproporcjonalnie pesymistyczna ocena rzeczywistości, własnych możliwości, przyszłości;
 • uczucie niepokoju, napięcia wewnętrznego – często zaburzeniom depresyjnym towarzyszy lęk – trudno wskazać przyczynę lub obiekt takiego lęku („sam nie wiem, czego się boję”);
 • podejmowanie impulsywnych, nieprzemyślanych działań („i tak na niczym mi nie zależy”) – picie alkoholu, stosowanie innych środków psychoaktywnych (narkotyki, „dopalacze”) – często w celu złagodzenia lęku, napięcia, smutku;
 • działania autoagresywne – np. samookaleczenia (rozmyślne uszkadzanie swojego ciała przez cięcie się ostrymi przedmiotami, drapanie, gryzienie i tym podobne), rozmyślne zadawanie sobie bólu, zażywanie w nadmiarze leków w celu „zatrucia się” (ale nie w celu odebrania sobie życia);
 • myśli rezygnacyjne („życie jest bez sensu”, „po co ja żyję”), fantazje na temat śmierci („co by było, gdybym umarł?”, „innym byłoby lepiej, gdyby mnie nie było”);
 • myśli samobójcze (rozmyślanie, fantazjowanie na temat odebrania sobie życia), tendencje samobójcze (planowanie lub czynienie przygotowań do popełnienia samobójstwa), a w skrajnych przypadkach – próby samobójcze, czyli podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu odebranie sobie życia.

Innymi, mniej charakterystycznymi występującymi objawami są:

 • zaburzenia koncentracji i trudności z zapamiętywaniem – często skutkują problemami z nauką i pogorszeniem wyników w szkole, dziecko może opuszczać zajęcia lekcyjne;
 • pobudzenie psychoruchowe, często wynikające z przeżywanego lęku i napięcia – dziecko wierci się, nie może się skupić na konkretnej czynności, podejmuje bezwiednie bezcelowe działania, np. skubie ubranie, zamazuje długopisem kartkę, obgryza paznokcie;
 • podejmowanie niektórych aktywności w nadmiarze – np. gra na komputerze, oglądanie TV;
 • zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, a w efekcie – zmiany masy ciała;
 • problemy ze snem – trudności z zasypianiem, wybudzanie się w nocy, budzenie się wcześnie rano, nadmierna senność.

Leczenie depresji u dzieci i młodzieży wymaga zaangażowania rodziców/opiekunów, a czasem także nauczycieli i innych osób, które biorą udział w opiece nad dzieckiem. Podstawowymi metodami leczenia są oddziaływania niefarmakologiczne: psychoedukacja i psychoterapia, a w niektórych przypadkach wskazane lub wręcz konieczne jest włączenie leków. Szczególne znaczenie ma terapia rodzinna – z jednej strony problemy emocjonalne dziecka nie pozostają bez wpływu na przeżycia i funkcjonowanie pozostałych członków rodziny, a z drugiej – konflikty i problemy w rodzinie mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu psychicznego dziecka. W przypadku młodszych dzieci skuteczne oddziaływania terapeutyczne bez zaangażowania rodziców/opiekunów są praktycznie niemożliwe.

Edyta Mynarska- psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

 

Literatura:

Ambroziak K, Kołakowski A, Siwek K. (2018) Depresja nastolatków,Gdańsk, GWP

zdjęcie: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/osoby

“MAMO, BOJĘ SIĘ…”- ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodziezy

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży są jednym z najczęstszych problemów z jakimi rodzice zgłaszają się do gabinetu psychologa. Cechują się chronicznym przebiegiem i mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w życiu dorosłym. Symptomy somatyczne pojawiające się u dzieci i nastolatków, to zazwyczaj ból brzucha, ból głowy, napięcie mięśniowe, nadmierna potliwość czy uczucie dławienia bądź duszenia. Najczęstszymi zaburzeniami lękowymi występującymi u dzieci i młodzieży są: zespół uogólnionego lęku, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobia szkolna oraz lękowe zaburzenia separacyjne.

Wśród okresów rozwojowych, w których może pojawić się określony rodzaj lęku, można wymienić kilka charakterystycznych, w ramach których nasilenie objawów związanych z lękiem jest ściśle związane z daną fazą rozwojową dziecka i świadczą one o normalnym rozwoju emocjonalnym dziecka. Zatem można wyróżnić (według A. Carra, 1999):

Okres niemowlęcy – pierwsze sześć miesięcy to czas występowania strachu przed niespodziewanymi, intensywnymi bodźcami zmysłowymi (np. nagły hałas, ostre światło), natomiast kolejne sześć miesięcy to czas występowania lęku separacyjnego, gdy źródłem niepokoju jest oddzielenie od opiekuna.

Okres 2–4 lat – głównym źródłem strachu mogą być twory wyobraźni (potwory) oraz kolor czarny. To etap rozwoju, podczas którego dynamicznie zaczyna rozwijać się myślenie wyobrażeniowe.

Okres 5–7 lat – czas przedszkolny, w którym głównym źródłem strachu mogą być katastrofy naturalne, takie jak strach przed trzęsieniem ziemi, powodzią, który może być dodatkowo indukowany przez media. W tym czasie pojawia się również lęk przed ciemnością. Dosyć charakterystyczne dla tego okresu rozwoju jest również występowanie większego nasilenia dolegliwości somatycznych – stosunkowo często różnym objawom lękowym towarzyszą np. bóle brzucha lub inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Okres 8–11 lat – czas szkoły podstawowej, kiedy źródłem strachu mogą być rywalizacja i porównywanie się z rówieśnikami, osiągnięcia szkolne i sportowe.

Okres 12–18 lat – czas adolescencji, podczas którego najczęstszym obszarem manifestacji lękowej może być zagrożenie wykluczeniem spośród grona rówieśników.

Kiedy warto zgłosić się na konsultację psychologiczną?

Dzieci mogą się bać, kiedy są wywoływane do odpowiedzi w szkole, kiedy są namawiane do rywalizacji sportowej czy innej sportowej aktywności lub kiedy prosi się je o wystąpienie przed przyjaciółmi i krewnymi. Takie reakcje są normalne. Zaburzenia lękowe wieku dziecięcego charakteryzują się bardziej skrajnymi i trwałymi reakcjami emocjonalnymi. To właśnie te ostre przejawy zachowań emocjonalnych wymagają interwencji terapeutycznych.

Jeśli zauważasz u swojego dziecka poniższe trudności, warto zasięgnąć porady psychologa:

 • powtarzające się silne cierpienie w sytuacji, kiedy dochodzi do rozdzielenia dziecka z domem lub osobą, do którego dziecko jest najmocniej przywiązane;
 • uporczywe i nadmierne obawy, że jakieś nieszczęśliwe zdarzenie spowoduje rozdzielnie z osobą, do której dziecko jest najmocniej przywiązane;
 • nadmierny lęk do przebywania samemu w domu czy zasypiania bez obecności w pobliżu osoby znaczącej dla dziecka;
 • powtarzające się skargi na objawy fizyczne, wtedy gdy dziecko spodziewa się trudnej dla siebie sytuacji;
 • unikanie środowiska szkolnego, wysoka absencja w szkole, objawy somatyczne przed pójściem do szkoły (ból brzucha, wymioty, zaparcia, bóle głowy);
 • chroniczne zamartwianie się dziecka, które jest nadmierne i nieadekwatne do sytuacji;
 • znaczne trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, nadmierny lęk przed nowymi sytuacjami czy miejscami, a co za tym idzie, ograniczenie aktywności dziecka, które hamuje jego rozwój społeczno-emocjonalny.

Jedną ze skutecznych form pomocy w przypadku zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży jest terapia poznawczo – behawioralna połączona z psychoedukacją rodziców. Terapia poznawczo – behawioralna jest ustrukturyzowaną, ograniczoną w czasie formą pracy, której podstawowym założeniem teoretycznym jest istnienie związku między myślami, uczuciami i zachowaniami. Pozwala ona rodzinie i dziecku zrozumieć charakter zaburzenia, dowiedzieć się co go wywołało i co podtrzymuje. Podczas terapii dziecko ma szansę zmierzyć się ze swoimi negatywnymi myślami, sytuacjami lękowymi oraz nauczyć się krok po kroku jak skutecznie rozwiązywać problem.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Poznawczo-Behawioralnym „Punkt Widzenia” w Bielsku-Białej, gdzie prowadzona jest psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży.

Autor: Edyta Mynarska- psycholog dziecięcy, psychoteraputka poznawczo-behawioralna

Literatura:

Ilg F.L., Ames L.B., Baker S. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańsk, GWP

Pilecka W. (red), (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków, WUJ

Philip C. Kendall (2004), Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk, GWP

KIEDY ROZWAŻYĆ PSYCHOTERAPIĘ?

Kiedy podjąć terapię

Często w naszej praktyce spotkamy się z pytaniem, które pada na pierwszym spotkaniu z pacjentem: „Czy potrzebuję psychoterapii?”. Z kolei na dalszych sesjach pojawia się refleksja „Gdybym parę lat temu podjął terapię, moje życie wyglądałoby inaczej”. Uważamy, że na każdy krok przychodzi w życiu odpowiedni czas, podobnie jest z decyzją o podjęciu terapii.

W poniższym tekście zamieszczamy wskazówki dotyczące tego, jakie objawy mogą nas zaniepokoić i na jakie trudności warto zwrócić uwagę, jeśli myślimy o tym, by zasięgnąć profesjonalnej pomocy.

Jakie objawy powinny zaniepokoić?

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne sugeruje rozważenie terapii, szczególnie gdy:

 • Myślenie lub radzenie sobie z problemem zajmuje co najmniej godzinę każdego dnia.
 • Problem powoduje zakłopotanie lub sprawia, że ​​chcesz unikać innych ludzi.
 • Problem spowodował spadek jakości życia
 • Problem negatywnie wpłynął na funkcjonowanie w pracy, szkole, relacjach z innymi.
 • W wyniku prób poradzenia sobie z problemem pojawiły się nowe nawyki lub konieczne były niekorzystne zmiany w życiu.

Przede wszystkim nasz niepokój powinny wzbudzić objawy, które utrzymują się przez dłuższy czas i nie poddają się trwalszym modyfikacjom. Jeśli jakikolwiek objaw pojawił się znienacka i trudno nam znaleźć jego przyczynę, warto w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza rodzinnego, by wykluczyć występowanie ewentualnych chorób i zaburzeń somatycznych.

Najczęściej występujące objawy, które mogą wskazywać na pojawienie się zaburzeń lub problemów natury psychicznej, to:

 • Ciągłe zmęczenie. Jest to jeden z objawów, który często towarzyszy problemom ze zdrowiem psychicznym. Poza przewlekłym stresem może wskazywać także na depresję, lęk uogólniony, czy choćby zaburzenia snu i czuwania. Szczególnie alarmujące może być w przypadkach, gdy pojawia się niezależnie od codziennych okoliczności lub aktywności w ciągu dnia.
 • Spadek motywacji, apatia i brak odczuwania przyjemności. Utrata zainteresowania zwykłymi czynnościami, otaczającym światem lub ogólnie życiem może wskazywać na problemy takie jak np. depresja, zaburzenia lękowe, przewlekła żałoba. Oczywiście każdy z nas od czasu do czasu ma podobne objawy, zwłaszcza w okresach trudnych i kryzysowych. Jednak jeśli utrzymują się one przez dłuższy czas, powinny zapalić lampkę ostrzegawczą.
 • Nieproporcjonalna złość lub niechęć. Każdy z nas odczuwa złość, a jej przejawy nie są same w sobie czymś niewłaściwym. Szukać wsparcia powinniśmy natomiast w sytuacjach, gdy czujemy, że nasze reakcje są ekstremalne w porównaniu do wagi sytuacji lub jeśli prowadzą do podjęcia brutalnych, potencjalnie szkodliwych działań.
 • Silne napady lęku lub strach powodujący unikanie sytuacji, ludzi, miejsc, rzeczy. Gdy określone bodźce wywołują w nas bardzo silne reakcje lęku, które są nieadekwatne do zagrożenia (np. boimy się wejść do windy, chociaż nic nie wskazuje na jej wadliwość) powinniśmy pamiętać, że w takich sytuacjach również możemy znaleźć pomoc. Szczególne ważne staje się to wtedy, gdy przez lęk zaczynamy unikać określonych miejsc, ludzi lub rzeczy (np. nie wchodzimy do supermarketu z obawy o to, że coś może się nam w nim stać). Zaburzenia lękowe występują często i część z nas nie zdaje sobie sprawy, że można je leczyć.
 • Ciągłe zamartwianie się. To normalne, że od czasu do czasu martwimy się o różne rzeczy, ale gdy zmartwienie zajmuje znaczną część dnia lub powoduje fizyczne objawy, terapia może pomóc sobie z tym poradzić.
 • Obsesyjne myśli i uciążliwe rytuały. Jeśli zauważamy, że nawiedzają nas natrętne myśli, które napawają lękiem i w związku z nimi czujemy się przymuszeni do wykonywania danej czynności (np. mycia rąk), również powinniśmy podjąć próbę diagnozy tej trudności.
 • Problemy ze snem. Trudności ze snem mogą zdarzać się szczególnie w okresach silniejszego stresu lub z powodu zachwiania rytmu dobowego. Jednak jeśli utrzymują się dłuższy czas (powyżej miesiąca) lub powodują coraz większe spożycie leków nasennych, warto byłby podjąć pracę terapeutyczną, w kierunku ich złagodzenia lub wyleczenia.
 • Trudności w poradzeniu sobie po zdarzeniu kryzysowym. Nasze organizmy wykształciły naturalne mechanizmy radzenia sobie z traumą. Jednak u części z nas niepokojące objawy utrzymują się mimo minionego czasu. Jeśli po traumatycznym zdarzeniu wciąż odczuwamy uporczywy lęk, napięcie, trudności w powrocie do stanu sprzed zdarzenia, może to wskazywać na PTSD (posttraumatic stress disorder – zaburzenie stresu potraumatycznego).
 • Problemy w relacjach z ludźmi, które są powtarzającym się schematem w życiu. Jeśli odczuwasz różne niepokojące objawy, które ujawniają się szczególnie w relacjach z innymi ludźmi, także możesz zasięgnąć pomocy terapeuty, który pomoże Ci zrozumieć źródła i mechanizmy tych problemów.

Nic z listy do mnie nie pasuje…

Jeśli nic z opisanych objawów do Ciebie nie pasuje, ale jednak zastanawiasz się nad znalezieniem pomocy w swoich problemach, pamiętaj, że możesz na początek skorzystać z konsultacji psychologicznej u naszych specjalistek. Początkowe spotkania nie oznaczają jeszcze podjęcia terapii, a mogą stanowić pierwsze zetknięcie się z osobą, która może nam pomóc nazwać nasze trudności, bądź pokierować do odpowiedniego specjalisty.

Jeśli masz wątpliwości, czy psycholog i psychoterapeuta jest odpowiednią osobą, by udzielić Ci pomocy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub pozostawienia nam wiadomości prywatnej.

 

Autorka: Ewa Warlewska – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Literatura:

How do I know if I need therapy? (2017, July 31). American Psychological Association. Retrieved from https://www.apa.org/ptsd-guideline/patients-and-families/seeking-therapy.aspx

KILKA SŁÓW O PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

PSychoterapa CBT

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna jest często określana skrótem CBT (z języka angielskiego: Cognitive Behavioral Therapy). Jest to jeden z nurtów psychoterapii o szerokim zastosowaniu w leczeniu zaburzeń oraz problemów natury psychicznej. Jak wskazuje sama nazwa, mamy do czynienia z dwoma modelami opisującymi funkcjonowanie człowieka. Pierwszy z nich, poznawczy, zwraca uwagę na wpływ naszych myśli na pojawianie się emocji i podejmowanie określonych zachowań. Na przykład, gdy stoimy przed decyzją zmiany pracy, znaleźliśmy ofertę na wymarzone stanowisko i nagle pojawia nam się w głowie zdanie: „pewnie nie dam rady i sobie tam nie poradzę” (myśl), na skutek czego czujemy lęk (emocja) i postanawiamy nie wysyłać CV (zachowanie). Określone myśli, które przychodzą całkowicie automatycznie, zależą z kolei od pewnych schematów myślenia, które powstają przez całe nasze życie, ale swe korzenie mają najczęściej we wczesnych latach naszego rozwoju. Procesy uczenia wyjaśnia z kolei model behawioralny, opisując sposób, w jaki przyswajamy wiedzę i nowe zachowania: poprzez obserwację, własne doświadczenie lub naśladowanie innych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w swych oddziaływaniach będzie więc skierowana na zmianę dysfunkcjonalnych myśli i przekonań, w skutek czego będziemy w stanie zmienić własne zachowanie lub odmieni się nasze odczuwanie i nastrój.

Dookoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej narosło wiele mitów na temat jej płytkości i schematyczności w podejściu do problemów pacjenta. Jest to pogląd nieprawdziwy w odniesieniu do rzeczywistych założeń CBT i wynika raczej z niewystarczającego zrozumienia natury tego nurtu terapii. Prawdą jest, że psychoterapia poznawczo-behawioralna w dużej mierze (choć nie zawsze) skupia się na redukcji objawów, z jakimi zgłasza się pacjent. Jednak nie byłoby to możliwe bez odniesienia tego, co dzieje się obecnie, do źródeł, jakie mają te trudności w przeszłości. Mówiąc prościej, terapia uczy pacjenta jak radzić sobie z objawami, jak usuwać i zmieniać mechanizmy leżące u podstaw danego zaburzenia lub problemu, np. jak radzić sobie z paraliżującym lękiem przed poznawaniem innych ludzi, albo jak podnosić poziom własnej motywacji i poprawiać nastrój w epizodach depresji. Jednak żadna z tych interwencji nie byłaby skuteczna na dłuższą metę, gdyby terapia nie dotykała sedna trudności, czyli źródeł, z których wypływają dysfunkcyjne zachowania lub myśli.  Z tego względu na dalszych etapach terapii coraz więcej czasu poświęca się odkrywaniu korzeni określonych schematów w myśleniu, przykładowo, dlaczego bez względu na to, jaki sukces uda nam się osiągnąć, to nie czujemy się nigdy usatysfakcjonowani i cały czas myślimy o szczegółach, które można było zrobić lepiej. 

Pełen sukces terapeutyczny polegałby więc na tym, by z jednej strony poprawić codzienne funkcjonowanie lub zredukować odpowiednie objawy, kolejno zmienić dysfunkcyjne schematy, które towarzyszą nam w życiu i są odpowiedzialne za cykliczne lub ciągłe pojawianie się trudności, a w ostateczności nauczyć pacjenta odpowiednich metod radzenia sobie, gdyby objawy zaczęły nawracać.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest terapią, która silnie angażuje pacjenta w jej proces. Cechą charakterystyczną jest więc praca własna, czyli zadania terapeutyczne, które pacjent wykonuje pomiędzy sesjami.  Mają one pomóc w utrwalaniu efektów sesji terapeutycznych, ale także w odkrywaniu nowych informacji o sobie, świecie i innych ludziach, a także we wprowadzaniu funkcjonalnych zachowań. Przez cały czas pacjent uczony jest także odpowiednich metod radzenia sobie z trudnościami tak, aby był w stanie w przyszłości radzić sobie bez pomocy terapeuty.

Jak wygląda sesja CBT? Czy będziemy cały czas tylko rozmawiać o moich problemach?

Pierwsza sesja jest spotkaniem konsultacyjnym. W trakcie wizyty staramy się zebrać podstawowe informacje na temat tego, co stanowi dla pacjenta problem, z czym się boryka na co dzień i co chciałby zmienić w swoim życiu. Jeśli pacjent po pierwszej wizycie podejmie chęć dalszych spotkań, następuje etap diagnozy. W trakcie kolejnych 2-3 spotkań zajmujemy się badaniem psychologicznym, zbieraniem wywiadu oraz określaniem problemów i celów do terapii. Po pierwszym etapie następuje omówienie diagnozy oraz ustalenie wspólnego planu pracy, czyli tzw. planu terapeutycznego. Kolejno rozpoczyna się etap właściwej psychoterapii, czyli sesji skupionych na tym, co zostało uznane za cel. Sesje odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają około 50 minut.

Choć trudno mówić o typowej sesji psychoterapii, to zazwyczaj ma ona trzystopniową strukturę. Na początku omawiany jest miniony tydzień, terapeuta pyta o nasilenie objawów oraz sytuacje trudne. Kolejno przechodzi do omówienia pracy własnej z ostatniego tygodnia. Na tej podstawie oraz zgodnie z planem terapii wyłoniony zostaje temat przewodni danej sesji. Następuje główna część spotkania, czyli praca nad danym problemem. Pod koniec spotkania sesja zostaje podsumowana przez obie strony i ustala się zadanie terapeutyczne na kolejny tydzień.  

Oczywiście przebieg każdej sesji jest zależny od specyfiki problemu pacjenta i może różnić się od opisanego powyżej schematu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna poza rozmową i analizowaniem określonych problemów, obejmuje także wiele interwencji behawioralnych takich jak nauka relaksacji, ekspozycje na żywo, wspólne przeprowadzanie eksperymentów itd. Jest więc terapią opartą na wielu bardzo zróżnicowanych technikach dobranych odpowiednio do trudności i zasobów pacjenta. 

Co to znaczy, że CBT jest najlepiej przebadanym nurtem i wykazuje wysoką skuteczność?

Od lat 70. XX wieku psychoterapia poznawczo-behawioralna poddawana jest stałym badaniom nad skutecznością w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych przy zastosowaniu standardów oceniania podobnych do tych, jakie używa się naukach medycznych, czyli: objawy — diagnoza — leczenie — ocena skutków. Jako podstawę do oceny stosuje się plany eksperymentalne obejmujące ściśle określone protokoły leczenia, precyzyjną kwalifikację badanych oraz obiektywne miary rezultatów. Na podstawie takich analiz wykazano wysoką skuteczność CBT w leczeniu lub wspomaganiu farmakoterapii w zakresie: zaburzeń lękowych i nastroju, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń snu, bulimii, problemów z kontrolą gniewu i ogólnego stresu, zaburzeń używania substancji, schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych i zaburzeń osobowości. Dla chętnych pogłębienia tematu zapraszamy do źródeł obejmujących metaanalizy setek badań do tej pory przeprowadzonych na tym gruncie*.

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem psychoterapii, to zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Poznawczo-Behawioralnym „Punkt Widzenia” w Bielsku-Białej. Świadczymy usługi zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

autorka: Ewa Warlewska – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

 

*Literatura:

Popiel, A., & Pragłowska, E. (2009). Psychoterapia poznawczo-behawioralna–praktyka oparta na badaniach empirycznych. Psychiatria w Praktyce Klinicznej, 2(3), 146-155.

Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive therapy and research, 36(5), 427-440.

Bennett, D. S., & Gibbons, T. A. (2000). Efficacy of child cognitive-behavioral interventions for antisocial behavior: A meta-analysis. Child & Family Behavior Therapy, 22(1), 1-15.

Otto, M. W., & Deveney, C. (2005). Cognitive-behavioral therapy and the treatment of panic disorder: efficacy and strategies. The Journal of clinical psychiatry, 66, 28-32.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google