Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych alkohol spożywa ponad 80% dorosłych Polaków. Ponad 11% Polaków pije alkohol w sposób powodujący szkody zdrowotne i społeczne. Liczbę osób uzależnionych od alkoholu szacuje się na ok. 800 tys. (2% populacji polskiej). Z kolei grupa ludzi pijących szkodliwie, a więc potencjalnie narażonych na rozwój uzależnienia, liczy około 2–2,5 mln. osób, tj. ok. 5–7% populacji.

Uzależnienie jest zatem istotnym problemem społecznym i dlatego ważne jest przekazywanie wiedzy na jego temat.

Objawy uzależnienia od alkoholu

W Polsce stosuje się kryteria diagnostyczne zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Z uzależnieniem od alkoholu mamy do czynienia jeżeli trzy lub więcej z poniższych objawów wystąpią łącznie w okresie minimum miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia (tzw. głód alkoholu) – np. zauważalne w sytuacjach przeżywania nieprzyjemnych emocji (potrzeba „znieczulenia się”)

2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).

3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, wzrost ciśnienia, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie, padaczka alkoholowa, itd.) bądź używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych (tzw. klinowanie)

4. Zmieniona tolerancja (najczęściej zwiększona) alkoholu – potrzeba spożywania zwiększonych dawek (lub mocniejszego alkoholu) dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.

5. Zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności, zainteresowań, np. spędzanie czasu wolnego głównie pijąc alkohol.

6. Uporczywe picie mimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw używania alkoholu, np. spożywanie pomimo problemów zdrowotnych.

Specyfika uzależnienia polega również na tym, że osoba nim dotknięta często przez długi okres nie zdaje sobie sprawy z objawów, zaprzecza występowaniu problemu pomimo otrzymywania informacji z otoczenia, że powinna przestać pić.

Jeżeli niepokoi Cię sposób, w jaki używasz alkoholu, odczuwasz negatywne skutki picia, odnajdujesz siebie w liście objawów – nie wahaj się i zasięgnij porady specjalsty.

Źródła:

ICD-10, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X,1996, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Kraków.

Iwanicka, K. A. i Olajossy, M. (2015). Koncepcje tzw. głodu alkoholu. Psychiatr. Pol, 49(2), 295-304.

Woronowicz, B. (2017). Kliniczne i społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu. Wyzwania, 4, 165-188.

Zdjęcie: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/osoby