Follow Us

Copyright 2019 Ewa Warlewska

NASZ ZESPÓŁ

Nasza relacja z pacjentami opiera się przede wszystkim na współpracy,
a jej zasady zawsze są ustalane wspólnie z uwzględnieniem oczekiwań jednej i kompetencji drugiej strony.  Wkładamy wiele uwagi i wysiłku w to, by pacjent czuł się w gabinecie dobrze i bezpiecznie,
tak by atmosfera ułatwiała dzielenie się trudnymi nieraz treściami oraz sprzyjała wspólnej pracy.

Zawód psychologa i psychoterapeuty wiąże się z koniecznością ciągłego kształcenia i zdobywania nowych doświadczeń. Wiedza na temat zaburzeń psychicznych stale się poszerza, dlatego nasi specjaliści stale uczestniczą w dodatkowych szkoleniach oraz konferencjach naukowych, by być na bieżąco z najnowszymi standardami leczenia.

Zapoznaj się z informacjami na temat naszych specjalistów, ich wykształcenia oraz dziedzin specjalizacji, by znaleźć odpowiedniego psychologa i psychoterapeutę dla własnych potrzeb oraz problemów.

EWA KOTARSKA

Magister psychologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) nr 817. Superwizor Dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej w trakcie procesu certyfikacji PTTPB (SWPS Warszawa).

Przez ponad osiem ostatnich lat doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej Szpitala Uzdrowiskowego i Sanatorium Uzdrowiska Ustroń oraz prowadząc terapię grupową na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Ośrodek „Tulipan” w Ustroniu. Pracowała także jako psycholog i psychoterapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego NZOZ Dziechcinka w Wiśle oraz w Centrum Poznawczo-Behawioralnym Ad Rem w Krakowie.

Ponadto jeszcze w trakcie studiów zdobywała doświadczenie uczestnicząc w licznych wolontariatach w pracy z osobami z zaburzeniami psychotycznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

SPECJALIZACJA: psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia online, diagnoza psychologiczna, szkolenia

zaburzenia lękowe
zaburzenia nastroju
zaburzenia psychosomatyczne
zaburzenia snu
zaburzenia osobowości

EDYTA MYNARSKA

Magister psychologii oraz filozofii (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a także psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) nr 973.

Ma dziesięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, które zdobywała m.in. w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach, Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Centrum Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie zajmowała się psychoterapią grupową i indywidualną. Prowadziła diagnozę i terapię dzieci oraz młodzieży w placówkach oświatowych na terenie Bielska-Białej i okolic.

SPECJALIZACJA: psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia dzieci i młodzieży, diagnoza psychologiczna

ZABURZENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY
WSPARCIE W ŻAŁOBIE I STRACIE
zaburzenia NASTROJU
zaburzenia LĘKOWE
zaburzenia osobowości

JAGODA RÓŻYCKA

Psycholog, doktor nauk społecznych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), psychodietetyk. Obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Interesuje się terapią ACT, terapią schematów i dialogiem motywującym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Neurologii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, w Ośrodku Perinatologiczny Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Oddziale Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego SPSK nr 7 w Katowicach-Ochojcu. Współpracowała z licznymi centrami medycznym na Śląsku w zakresie konsultacji dla pacjentów z zespołami metabolicznymi pracując w obrębie zmiany nawyków żywieniowych. Członek Zarządu Fundacji Zdrowego Życia, które realizuje interdyscyplinarny program wsparcia osób z cukrzycą typu 2 i otyłością. Aktualnie także pracownik naukowo-dydaktycznym Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracuje z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym w Sopocie, Wrocławiu i Poznaniu, prowadząc zajęcia z zakresu zdrowia pozytywnego na studiach podyplomowych z Psychologii Pozytywnej.

SPECJALIZACJA: psychoterapia indywidualna osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapia online, konsultacje psychodietetyczne, szkolenia

ZABURZENIA ODŻYWIANIA OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY
ZABURZENIA LĘKOWE
ZABURZENIA NASTROJU
ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE
ZABURZENIA LĘKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

GABRIELA WICH

Magister psychologii (Uniwersytet Śląski), psychoterapeutka systemowa w trakcie procesu certyfikacji w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie” (Uniwersytet SWPS w Katowicach). Posiada uprawnienia pedagogiczne.
Swoje doświadczenie zawodowe dotyczące pracy z rodzinami zastępczymi zdobywała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej; udzielała również specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia terapeutycznego osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi, rodzinom w kryzysie, osobom poszukującym pracy w ramach projektów unijnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach oraz Wilkowicach, a także w Centrum Aktywizacji i Integracji
w Bielsku-Białej.

SPECJALIZACJA: psychoterapia par, psychoterapia rodzin, indywidualna osób dorosłych

KONFLIKTY MAŁŻEŃSKIE I PARTNERSKIE
PROBLEMY KOMUNIKACYJNE W RODZINIE
KRYZYSY OSOBISTE I ŻYCIOWE
TRUDNOŚCI W BUDOWANIU BLISKICH RELACJI

MAGDALENA PUSTELNIK

Magister psychologii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) nr 1344.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy klinicznej z pacjentami dorosłymi w ramach
rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej i onkologicznej w Szpitalu Uzdrowiskowym i Sanatorium Uzdrowiska Ustroń, prowadziła terapię z dziećmi do 7 roku życia w Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Ustroniu, pracowała również z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, prowadząc trening umiejętności społecznych oraz zajęcia indywidualne. W trakcie studiów odbywała liczne staże i praktyki w oddziałach psychiatrycznych, udzielając wsparcia oraz prowadząc zajęcia grupowe i terapię indywidualną.

Aktualnie prowadzi psychoterapię indywidualną, diagnozę i wsparcie osób dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Cieszynie oraz pracuje z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

SPECJALIZACJA: psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoterapia online, diagnoza psychologiczna

ZABURZENIA ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
zaburzenia lękowe
zaburzenia depresyjne
zaburzenia osobowości

ADRIANNA WALERIAŃCZYK

Magister psychologii, socjoterapeutka, posiada uprawnienia pedagogiczne. Obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem Ewy Pragłowskiej i Agnieszki Popiel, gdzie zdobywa specjalizację Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Pediatrycznym w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Bielsku-Białej, gdzie zajmowała się diagnozą, poradnictwem psychologicznym, psychoterapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży.

Prowadziła psychoedukację i warsztaty wspomagające dla rodziców. Współpracując z dziećmi i rodzicami wykorzystuje elementy Pozytywnej Dyscypliny oraz Porozumienia Bez Przemocy, w pracy z młodzieżą terapię schematów, Dialog Motywujący, ACT, Mindfulness oraz inne techniki relaksacyjne.

SPECJALIZACJA: diagnoza i poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna oraz grupowa dzieci i młodzieży, psychoterapia indywidualna osób dorosłych

ZABURZENIA ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
trudności wychowawcze
kryzysy suicydalne
Zaburzenia emocjonalne (lęk, depresja) u dzieci i młodzieży
Zaburzenia depresyjne i lękowe u dorosłych

WOJCIECH KLĘK

Magister psychologii (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji w Instytucie Poznawczym w Krakowie. Ukończył kurs Coachingu w Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie,

Pracuje z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości. Prowadzi life i biznes coaching oraz szkolenia z komunikacji dla firm.

SPECJALIZACJA: psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia online, coaching

Zaburzenia nastroju
zaburzenia lękowe
zaburzenia osobowości
coaching

PAULINA PIECHA

Magister psychologii (Uniwersytet SWPS w Katowicach) oraz psychoonkolog (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach pod kierownictwem Ewy Pragłowskiej i Agnieszki Popiel.

Swoje doświadczenie zdobywała w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej na oddziale Medycyny Paliatywnej oraz w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej. 

Aktualnie pracuje na oddziale całodobowym szpitala psychiatrycznego w PZOL Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim.  
 

SPECJALIZACJA: konsultacje psychologiczne, diagnoza psychologiczna i psychoonkologiczna

wsparcie w chorobach somatycznych
wsparcie w żałobie i stracie
kryzysy osobiste i życiowe
zaburzenia emocjonalne (depresyjne, lekowe)

KAROLINA UBYCH

magister psychologii (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) magister terapii pedagogicznej, ratowniczka medyczna.

Doświadczenie zawodowe związane z pracą z dziećmi i rodzicami zbierała w placówkach oświatowych na terenie Bielska-Białej i okolic. Prowadziła grupy dziecięce w normie intelektualnej oraz terapię dzieci z obniżonymi zdolnościami. Aktualnie zaangażowana w wsparcie psychologiczne w przedszkolu „Bajka” w Buczkowicach.

Związana z uczelniami wyższymi na terenie Śląska prowadzi wykłady i zajęcia z zakresu psychologii i komunikacji dla studentów kierunków medycznych.

Współtworzy markę Ratunkowa w Roztoce organizującą szkolenia z zakresu medycyny ratunkowej dla osób związanych z ochroną zdrowia.

Jako ratowniczka medyczna związana z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

 

SPECJALIZACJA: konsultacje psychologiczne, wsparcie rodzin z dziećmi, szkolenia 

wsparcie rodziców w problemach wychowawczych
terapia dzieci
kryzysy osobiste i życiowe
wsparcie w żałobie i stracie
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google