alkoholizm

Z takim pytaniem do psychoterapeuty uzależnień zgłasza się wiele osób. Zdarza się, że ktoś słyszy  komunikaty od rodziny czy znajomych, że za dużo i/lub zbyt często pije alkohol. Sam jednak ma wątpliwości i zastanawia się czy jego picie wykracza poza normę. Ma pracę, dom, utrzymuje regularne kontakty z rodziną, jeździ na zagraniczne wakacje. Przecież nie mógłby robić tych rzeczy będąc osobą uzależnioną?! Okazuje się jednak, że można pić za dużo i mieć w związku z tym szkody, pomimo dobrego radzenia sobie z codziennością.

Co zatem może pomóc w odpowiedzi na pytanie „czy moje picie jest już problemem”?

Jednym ze sposobów jest wykonanie Testu Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu AUDIT – przesiewowego testu stworzonego przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Test jest ogólnodostępny.

Test AUDIT

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe wg podanego  schematu:

Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g 100% alkoholu) zawarta jest w:

 • 250ml. piwa o mocy 5%
 • 100ml wina o mocy 12%
 • ok. 30ml wódki o mocy 40%

Przeliczając:

 • butelka piwa (0,5l) zawiera średnio 2 porcje standardowe
 • butelka wina (0,75l) zawiera średnio 7,5 porcji st.
 • butelka wódki (0,5l) zawiera średnio 17 porcji st.

Zanotuj  liczbę  punktów  w  okienku  po  prawej  stronie.  Bądź  uczciwy,  tylko  wtedy wypełnianie testu ma sens.

 1. Jak często  pije  Pan/Pani  napoje  zawierające alkohol?

(0) nigdy

(1) raz w miesiącu lub rzadziej

(2) 2 do 4 razy w miesiącu

(3) 2 do 3 razy w tygodniu

(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

 1. Ile porcji  standardowych  zawierających  alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia

picia?

(0) 1-2 porcje

(1) 3-4 porcje

(2) 5-6 porcji

(3) 7,8 lub 9 porcji

(4) 10 lub więcej

 1. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 1. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdzał/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 1. Jak często  w  ciągu  ostatniego  roku  zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić  coś  niewłaściwego,  co  naruszałoby  normy  i zwyczaje przyjęte w Pana/i środowisku?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 1. Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/Pani rano napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 1. Jak często  w  ciągu  ostatniego  roku  doświadczał/a Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 1. Jak często  w  czasie  ostatniego  roku  nie  był  Pan/Pani  w  stanie  z  powodu  picia przypomnieć  sobie,  co  wydarzyło  się  poprzedniego wieczoru?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 1. Czy zdarzyło  się,  że  Pan/Pani  lub  jakaś  inna osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?

(0) nie

(2) tak, ale nie w ostatnim roku

(4) tak, w ciągu ostatniego roku

 1. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się  Pana/Pani  piciem  lub sugerował jego ograniczenie?

(0) nie

(2) tak, ale nie w ostatnim roku

(4) tak, w ciągu ostatniego roku

 

Zapisz sumę punktów ogółem

 

Ogólna interpretacja wyników testu:

 • 0-7 punktów: picie o niskim poziomie ryzyka
 • 8- 15 punków: ryzykowne spożywanie alkoholu
 • 16-19 punktów: szkodliwe picie alkoholu
 • 20 i więcej: podejrzenie uzależnienia od alkoholu

Wyniki te trudno traktować jako diagnozę, ale warto przyjrzeć im się pod kątem określonej tendencji. Warto zastanowić się nad swoim sposobem picia jeżeli uzyskaliśmy wynik powyżej 8 punktów. Ryzykowne spożywanie może w przyszłości doprowadzić do różnych szkód. Szkodliwe picie alkoholu zdecydowanie wymaga ograniczenia, żeby zminimalizować problemy wynikające z używania substancji, ale również w celu profilaktyki uzależnienia. Wyniki powyżej 20 puntów można uznać za bardzo niepokojące i wymagające interwencji.

Tak naprawdę ze specjalistą można porozmawiać już na etapie picia ryzykownego, np. w celu zastanowienia się jak ograniczyć ryzyko, na co zwracać uwagę, jakich zasad warto się trzymać. Psychoterapia uzależnień może również polegać na profilaktyce.

Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia spotkania.

Bibliografia:

 • Fudała, J., Dąbrowska, K., & Łukowska, K. (2013). Uzależnienie od alkoholu-między diagnozą a działaniem. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Reinert, D. F., & Allen, J. P. (2002). The alcohol use disorders identification test (AUDIT): a review of recent research. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 26(2), 272-279.
 • http://www.parpa.pl/images/file/Autodiagnoza_1.pdf

Zdjęcie: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/jedzenie”>Jedzenie zdjęcie utworzone przez wavebreakmedia_micro – pl.freepik.com</a>