problemy w nauce

Już niedługo zbliża się 1 września. Postanowiliśmy więc przekazać wam trochę wiedzy z zakresu problemów, jakie napotykają dzieci w procesie uczenia.

Trudności w uczeniu się zostały wyodrębnione w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Wśród tych, występujących najczęściej wyróżniamy między innymi takie jak:

– specyficzne zaburzenia czytania- Dysleksja

-specyficzne zaburzenia ortograficzne- Dysortografia

-specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych- Dyskalkulia

– mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych

  • W ICD-10 czytamy, że dysleksja ,,to specyficzne i znaczne upośledzenie rozwoju umiejętności czytania, którego nie tłumaczy wyłącznie wiek umysłowy dziecka, obniżenie ostrości wzroku lub nieadekwatny proces nauczania. Upośledzeniu ulegać mogą wszystkie wymienione funkcje: umiejętność rozumienia tekstu czytanego, rozpoznawania czytanych słów, ustnego czytania oraz sprawność wykonywania zadań wymagających umiejętności czytania. Specyficznym zaburzeniom czytania często towarzyszą kłopoty z ortografią, które utrzymują się często w wieku młodzieńczym, nawet jeśli nastąpił pewien postęp w czytaniu. Zaburzenia czytania poprzedzają zazwyczaj zaburzenia rozwoju mowy i języka. W okresie szkolnym towarzyszą im zwykle zaburzenia emocjonalne i zachowania”.

Dzieci w początkowym okresie życia mogą mieć już problemy z samym przyswojeniem alfabetu czy z podawaniem prawidłowych nazwy liter. W późniejszych latach przestawiają one słowa w zdaniach, wolno czytają, opuszczają niektóre wyrazy, dodają własne, gubią miejsce, w którym skończyły czytać, a także długo się wahają. Często także mają problem z rozumieniem czytanego tekstu.

  • Dysortografia natomiast charakteryzuje się głównie tym, że dziecko pomimo opanowania reguł ortograficznych ma problemy z ich zastosowaniem, ale jego czytanie znajduję się w granicach normy.
  • Dyskalkulia jest to zaburzenie, które dotyczy opanowania podstaw liczenia (takich jak np. dodawanie, odejmowanie). Dziecko ma problemy z opanowaniem tabliczki mnożenia oraz zrozumieniem otaczającego świata za pomocą liczb.

Poszczególne objawy, wyżej wspomnianych zaburzeń, widać już od najmłodszych lat. Bardzo ważne jest, aby w przypadku ich wystąpienia jak najwcześniej rozpocząć proces terapeutyczny.

W diagnozie należy uwzględnić czy dane zaburzenie nie jest wynikiem braku możliwości uczenia się ani wyłącznym efektem upośledzenia umysłowego, urazów lub chorób mózgu.

Jeżeli problem, który poruszyliśmy w tym artykule, dotknął także twojego dziecka, to zapraszamy do wspólnego znalezienia wyjścia z trudności!

 

Literatura:         

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, Wydanie 2008

Dróżdż B., Dróżdż W. Dysleksja rozwojowa — współczesne koncepcje patogenezy, diagnostyki i terapii. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, tom 3 nr.4, 2003r, strona 165-168

 

Foto: Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com