Follow Us

Copyright 2019 Ewa Warlewska

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia jest leczeniem z wykorzystaniem technik psychologicznych. W jej ramach stosuje się metody mające na celu zmniejszenie lub eliminację zaburzeń w zakresie zachowania, doświadczania emocji oraz ogólnie rozumianego zdrowia psychicznego. Celem psychoterapii jest więc takie oddziaływanie psychologiczne, które powoduje modyfikację zachowań, cech osobowości lub umiejętności regulacji emocji, która jest pożądana przez osobę zgłaszającą się po pomoc.

Stosowana przez nas psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT – cognitive behavioral psychotherapy) skupia w sobie dwa odrębne, ale kompatybilne podejścia do rozumienia źródła problemów oraz funkcjonowania ludzkiej psychiki. Podejście poznawcze skupia się na analizie myśli automatycznych, przekonań na temat siebie i świata oraz schematów poznawczych, które wpływają na nasze zachowanie, emocje i odbiór otaczającej rzeczywistości. Podejście behawioralne z kolei stawia nacisk na badanie zachowań, których uczymy się przez całe swoje życie na podstawie własnych doświadczeń oraz obserwacji innych ludzi. Terapia poznawczo-behawioralna łączy oba spojrzenia na funkcjonowanie człowieka i zakłada, że procesy uczenia się utrwalają nasze zachowanie, ale także determinują sposób w jaki spostrzegamy i odbieramy świat. CBT jest najlepiej do tej pory przebadanym naukowo podejściem psychoterapeutycznym.

Psychoterapia jest poprzedzona konsultacjami psychologicznymi, które służą lepszemu poznaniu terapeuty, diagnozie problemów oraz ustaleniu celów jakie chce osiągnąć osoba zgłaszająca się na terapię. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu, a długość psychoterapii zależy od specyfiki zaburzenia oraz nasilenia objawów.

Psychoterapia indywidualna
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google